Uzależnienie od innych środków psychoaktywnych

Celem oddziaływań terapeutycznych jest zmiana postaw osoby uzależnionej wobec substancji odurzającej zmierzająca w kierunku trzeźwości. Dążymy do wspierania rozwoju pacjentów, co wpływa na zmianę postaw wobec narkotyków i innych środków psychoaktywnych i rezygnację z używania środków odurzających po zakończeniu programu. Ze względu na wiek uczestników programu celem równie istotnym jest prowadzenie działań wychowawczych, zwłaszcza dążenie do likwidacji ewentualnych deficytów edukacyjnych lub wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy. Kolejnym celem programu jest nabycie podstawowych umiejętności w pełnieniu ról społecznych.

W oparciu o współczesne badania dotyczące profilaktyki i terapii uzależnień program Centrum kładzie nacisk na dokonywanie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu osób uzależnionych. W terapii dążymy do ukształtowania dojrzałych postaw wobec siebie, innych, własnego życia i całego świata. Wraz z pacjentem kadra terapeutyczna pracuje nad tzw. „czynnikami chroniącymi”:
● umiejętnością poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych;
● nawiązaniem dojrzałych relacji z rodziną lub z osobami ważnymi i nietoksycznymi;
● zainteresowaniem nauką szkolną, podejmowanymi studiami lub pracą;
● rozwojem życia duchowego;
● nawiązaniem kontaktów i wchodzeniem w nowe środowiska, które będą wspierały rozwój pacjenta.


« Powrót do "Uzależnienia"

Nasz zespółKomu pomagamyJak pomagamyStrefa pacjenta dorosłegoStrefa rodzicaUzależnieniaNFZCennikKontakt
©2012 przez ProMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero.pl Sp. z o.o..