Strefa rodzica

Dlaczego warto się zgłosić do nas?

Drodzy Rodzice przedszkolaków, dzieci u początków nauki szkolnej, nastolatków….

● Jeśli jesteście zatroskani o prawidłowy rozwój i przyszłość Waszego dziecka...
● Jeśli macie poczucie, że Wasz kontakt z dzieckiem nie jest satysfakcjonujący ani dla Was – Rodziców, ani dla dziecka…
● Jeśli macie poczucie, że brak Wam wspólnego frontu wychowawczego z matką/ ojcem dziecka i zastanawiacie się, czy to dobrze, czy źle…
● Jeśli nie macie pewności czy sposób, w jaki wychowujecie swoje dziecko/ dzieci jest korzystny dla jego rozwoju…
● Jeśli mimo stosowania przez Was różnych metod oddziaływań – nadal brak efektów…
● Jeśli w Waszej rodzinie bardzo często dochodzi do konfliktów…
● Jeśli rodzicielstwo bywa dla Was udręką…
● Jeśli brak Wam czasu dla dziecka, ze względu na pracę zawodową bądź z innych powodów…
● Jeśli czujecie się osamotnieni w wychowywaniu dziecka/ dzieci…
● Jeśli czujecie, że Wasza relacja partnerska zeszła na drugi plan…
● Jeśli martwi Was zachowanie dziecka w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami, czy w jakimkolwiek innym otoczeniu społecznym…
● Jeśli Wasze dziecko jest nieśmiałe, często reaguje lękiem, stresem, czy innymi silnymi emocjami…
● Jeśli zachowuje się buntowniczo i siłą wymusza korzyści dla siebie…
● Jeśli Wasze dziecko nie osiąga sukcesów szkolnych takich, na jakie myślicie, że Go stać…
● Jeśli Wasze dziecko unika obowiązków i odpowiedzialności, niechętnie chodzi do szkoły…
● Jeśli ma problemy ze skupieniem uwagi, organizacją wolnego czasu, czy też czasu na naukę…
● Jeśli obserwujecie, że Wasze dziecko szybko się zniechęca i źle znosi porażki…

ZAPRASZAMY do nas na konsultacje indywidualne i spotkania/warsztaty/wykłady grupowe, dzięki którym będziecie mogli przyjrzeć się swojemu rodzicielstwu z dystansem oraz uporządkować i poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze.

…Czasem to brak możliwości zatrzymania się na chwilę i spojrzenia z dystansem i bez emocji na nasze relacje z dzieckiem sprawia, że wdziera się w nie chaos i odbiera on radość i satysfakcję bycia rodzicem…

Warsztaty dla rodziców i opiekunów
PSYCHOEDUKACJA dla rodziców i opiekunów
Wizyty doradcze w domu klienta
Spotkania dla rodziców ze szkoły rodzenia
Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Nasz zespółKomu pomagamyJak pomagamyStrefa pacjenta dorosłegoStrefa rodzicaUzależnieniaNFZCennikKontakt
©2012 przez ProMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero.pl Sp. z o.o..