Jak pomagamy

Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Polega na indywidualnych i regularnych spotkaniach z psychoterapeutą, zwykle raz do dwóch razy w tygodniu. Terapia może być krótko lub długoterminowa. Krótkoterminowa terapia trwa około 15-30 spotkań, długoterminowa od roku do kilku lat. Czas trwania zależy od rodzaju problemu, celu postawionego przed terapią oraz od decyzji pacjenta.

Psychoterapia, aby skutecznie i trwale zmieniać sposób myślenia, przeżywania i zachowanie człowieka, musi sięgać do tego, co nieświadome.

Rozmowa z psychoterapeutą różni się od każdej innej rozmowy właśnie tym, że sięga do nieświadomych uczuć, potrzeb i przeżyć pacjenta, a także odkrywa nieświadome przyczyny jego trudności, aby następnie je przezwyciężyć.

Pierwsze spotkania (zwykle 1 do 3) mają charakter wstępnych konsultacji, które służą wzajemnemu poznaniu się, orientacyjnej diagnozie problemów oraz określeniu oczekiwań pacjenta odnośnie psychoterapii. Jeżeli oczekiwania te są realistyczne, to znaczy możliwe do osiągnięcia, to rozpoczynamy wspólną pracę.

Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów pacjenta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. Usunięcie objawów może nastąpić szybko, ale głęboka zmiana wewnętrzna wymaga czasu. O czasie zakończenia psychoterapii decyduje pacjent.

Psychoterapia pomocna jest dla osób, które:
• Cierpią z powodu nieśmiałości lub niskiego poczucia własnej wartości
• Mają problemy w relacjach z innymi
• Cierpią z powodu nerwic lub lęków
• Borykają się z depresją
• Są Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA)
• Ciężko znoszą stres
• Mają problemy związane z przebytym urazem, traumą (stres pourazowy - PTSD)
• Czują się wypaleni zawodowo
• Przechodzą żałobę po stracie
• Mają poczucie braku sensu życia

« Powrót do "Jak pomagamy"

Nasz zespółKomu pomagamyJak pomagamyStrefa pacjenta dorosłegoStrefa rodzicaUzależnieniaNFZCennikKontakt
©2012 przez ProMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero.pl Sp. z o.o..