Jak pomagamy

Psychoterapia grupowa

Cele psychoterapii grupowej

Cele grupy terapeutycznej można opisać na dwóch wymiarach:
1. Pierwszy związany jest z relacjami i komunikacją z innymi. Dzięki atmosferze zaufania i wsparcia grupowego uczestnicy mają okazję do wypróbowania nowych zachowań i uzyskania od innych szczerych informacji zwrotnych, dotyczących efektów tych zachowań. W rezultacie dowiadują się jak są odbierani przez otoczenie. Mają szansę zrozumieć, skąd biorą się trudności w kontaktach z innymi ludźmi, nauczyć się wrażliwości i dbałości o innych, a także otrzymać wsparcie. Może to skutkować budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi poza grupą.
2. Drugi obszar dotyczy wzrostu świadomości uczestników na temat siebie, zwłaszcza swoich emocji, potrzeb, wartości, motywów zachowania, sposobu myślenia o sobie, innych, świecie. Skutkuje to zwiększeniem poczucia wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości i samoakceptacji, a w konsekwencji życiem w większej zgodzie ze sobą.
Dodatkowo celem psychoterapii grupowej bywa też pomoc w sprecyzowaniu zmian, jakich uczestnicy grupy chcieliby dokonać w swoim życiu oraz dostarczenie narzędzi potrzebnych do urzeczywistnienia tych zmian. Często celem jest też uporządkowanie relacji z rodziną, w tym uporanie się z doświadczeniami z przeszłości, które blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z siebie i ze swojego życia.

Jak przebiega psychoterapia grupowa?
Cele terapii grupowej osiągane mają być dzięki samoobserwacji, informacjom zwrotnym od współuczestników oraz indywidualnym pracom na forum grupy.

Prowadzący koncentrują się na trzech obszarach tematycznych:
1. ‘tu i teraz’ – tematyka dotycząca relacji w grupie, refleksje dotyczące charakteru i przebiegu terapii;
2. ‘tam i teraz’ – tematyka związana z aktualnym funkcjonowaniem uczestnika, m.in.: relacje z innymi, w tym z obecną rodziną, funkcjonowanie na polu zawodowym, towarzyskim i inne;
3. ‘tam i wtedy’ – tematyka związana z dzieciństwem i dorastaniem, relacje w rodzinie pochodzenia, wewnętrzny świat uczestnika jako dziecka.

Początkowy okres psychoterapii jest najczęściej poświęcony wzajemnemu poznawaniu się i omawianiu lęku związanego z mówieniem o sobie, który jest w mniejszym lub większym stopniu wspólnym doświadczeniem wszystkich członków grupy. Po kilku spotkaniach powstają pierwsze relacje oparte na współpracy w osiąganiu grupowych i indywidualnych celów terapii, uświadamiane są zjawiska międzyludzkie, rozumienie sytuacji grupowej i własnego w niej udziału.

« Powrót do "Jak pomagamy"

Nasz zespółKomu pomagamyJak pomagamyStrefa pacjenta dorosłegoStrefa rodzicaUzależnieniaNFZCennikKontakt
©2012 przez ProMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero.pl Sp. z o.o..