Jak pomagamy

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pomoc psychoterapeutyczna kierowana do dzieci opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb i sytuacji, które pojawiają się w dynamicznym procesie ich rozwoju. Psychoterapia odbywa się we współpracy z rodzicami. Dla najmłodszych (0-12 lat) oferujemy pomoc diagnostyczną. Psychoterapia możliwa jest po ukończeniu 12 roku życia.

Psychoterapia dzieci i młodzieży pomocna jest dla:
• Problemów wieku dojrzewania
• Dzieci, których rodzice rozwodzą się
• Trudności związanych z relacjami społecznymi (w rodzinie i szkole, wśród rówieśników)
• Problemów związanych z lękiem (np.: fobia szkolna; napady paniki)
• Zmagają się z zaburzeniami odżywiania (bulimia i anoreksja)
• Problemów związanych z agresją i buntem (np.: wagary, odmowa uczenia się i chodzenia do szkoły, zachowania agresywne, wybuchy złości)
• Trudności w nauce
• - Diagnostyka rozwojowa dzieci
• Pomoc przygotowana dla najmłodszych pacjentów (od 0 do 6 lat). Diagnoza polega na badaniu rozwoju dziecka w kierunku wykrycia i ewentualnego korygowania wad rozwojowych. W diagnostyce stosujemy zarówno obserwacje podczas swobodnej zabawy i rozwiązywania zadań, jak również bogatą baterię testów psychologicznych.

« Powrót do "Jak pomagamy"

Nasz zespółKomu pomagamyJak pomagamyStrefa pacjenta dorosłegoStrefa rodzicaUzależnieniaNFZCennikKontakt
©2012 przez ProMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero.pl Sp. z o.o..