Jak pomagamy

Konsultacje psychologiczne, opinie i testy psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to jedno lub kilka spotkań mających na celu określenie, na czym polega trudność, z którą zmaga się osoba zgłaszająca się. Konsultacja służy ustaleniu, jaka pomoc psychoterapeutyczna może być pomocna dla osoby doświadczającej trudności. Czasem samo klarowne spojrzenie na kłopot może ulżyć w cierpieniu z nim związanym. Rozpoczęcie terapii jest decyzją obu stron.
Psychoterapeuta podejmuje ją głównie w oparciu o to, czy jest w stanie udzielić oczekiwanej przez pacjenta pomocy. Pacjent decyduje czy w jego odbiorze terapeuta jest odpowiednią osobą do tak ważnej dla niego pracy. Jeżeli konsultacja ma być wstępem do psychoterapii, to określa się cele terapii oraz jej zasady.
Konsultacje dzieci i młodzieży do lat 16 rozpoczynają się od spotkania z rodzicami. Podczas tego spotkania rodzice przedstawiają swoje rozumienie trudności, jakich doświadcza dziecko. Na kolejną konsultację zapraszane jest dziecko, które może przedstawić swoje oczekiwania odnośnie terapii. Kolejne spotkania psychoterapeuta odbywa z dzieckiem, a rodzice zapraszani są na konsultacje, na których terapeuta informuje ich o postępach w terapii.

« Powrót do "Jak pomagamy"

Nasz zespółKomu pomagamyJak pomagamyStrefa pacjenta dorosłegoStrefa rodzicaUzależnieniaNFZCennikKontakt
©2012 przez ProMedica. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Inpero.pl Sp. z o.o..